Page 2 - Flip book, ook voor tablet en smartphone
P. 2Voorwoord


In drie generaties van Firma S.D. Blokland en Zoon naar Blokland Cold Stores BV,


van Hees bij Nijmegen naar Cuijk, van fruitkwekerij naar een full service koel- en 


vrieshuis, van producent van fruit naar marktvolger in de dienstverlening ...En dat in 100 jaar tijd! Met name de foto’s in dit boek, die gelukkig in ruime mate 


voorhanden zijn, geven een goed beeld van die ontwikkeling door de decennia heen. 


Mijn grootvader heeft met de bouw van een koelcel voor eigen gebruik in 1937 


onbewust de grondslag gelegd voor de transitie van het bedrijf vanaf de jaren 50 in de 


vorige eeuw. Elke generatie heeft haar eigen stempel op die ontwikkeling gedrukt. Mijn grootvader en vader hebben met hun grote kennis van de fruitteelt, gecombineerd 


met degelijk ondernemerschap, grote successen behaald. Dat ondernemerschap, 


gekoppeld aan de kwaliteit van de door hen geteelde producten, heeft de onderneming 


Blokland door de jaren heen naam en faam bezorgd. Naast successen heeft de onderneming ook twee zeer moeilijke perioden doorgemaakt. Die hebben we overleefd 


dankzij de rode draad in het beleid van alle drie de generaties. Dat was en blijft altijd 


de spreiding van het bedrijfsrisico. Dat heeft de onderneming gebracht naar de 


huidige toestand: eeuweling, springlevend en gezond en met steeds oog voor nieuwe 


ontwikkelingen. De factor arbeid is voor de groei van elke onderneming van wezenlijk belang. Elke medewerker, in welke functie dan ook, is een belangrijke schakel om aan 


de alsmaar strenger wordende kwaliteitseisen te voldoen, hetgeen een garantie vormt 


voor groei en bestendigheid. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers 


die zich door de jaren heen, vaak met langdurige arbeidsverhoudingen, voor Blokland 


Cold Stores en haar voorlopers hebben ingezet.


Jan Blokland


   1   2   3   4   5